30% tiếp theo khách hàng thanh toán khi vận chuyển hàng lên công trình.

Phần còn lại khác hàng sẽ thanh toán khi hoàn thiện công trình.

Ngoài ra tùy vào tính chất từng công trình-dự án, chúng tôi sẽ có điều khoản thanh toán phù hợp sẽ được ghi rõ trong hợp đồng.

Tài khoản thanh toán :

  • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- TECHCOMBANK
  • Số TK 19134574932014 – Công Ty TNHH Thiết kế và Xây Dựng Dream Design