Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

4 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước