Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$456,000$2,900/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

$1,790/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

4 năm trước

$1,790/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

$3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

Vincent Fuller

4 năm trước

$3,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

4 năm trước