Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Brittany Watkins

4 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

4 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

4 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước

$25,000/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

4 năm trước

$25,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước